Kinh tế

Tổng quan

Cùng với những giai đoạn thăng trầm của thời đại thì Kinh tế là yếu tố không thể thiếu, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để thúc đẩy quá trình đi lên của mỗi cá nhân, tổ chức, quốc gia. Những nhà sáng lập UEED luôn xem trọng việc đầu tư vào định hướng và phát triển kinh tế là chiến lược được tập trung mạnh mẽ đầy sáng tạo, nhằm đưa ra giải pháp và đào tạo chất lượng góp phần vào quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa của nước nhà. Từ mọi góc độ kinh tế, chúng tôi khai thác triệt để những tiềm năng thiết thực và bền vững để định hướng nhiệm vụ về kinh tế, trong đó sự phát triển kinh tế phải luôn gắn liền với mọi đời sống của xã hội và gắn liền với việc phát triển bền vững như là xu thế hàng đầu hiện nay trên thế giới.

Chức năng

UEED trong việc đầu tư phát triển kinh tế luôn hướng đến tạo sự đồng thuận từ phía đội ngũ chuyên gia cố vấn cũng như từ phía các doanh nghiệp trong việc hợp tác phát triển kinh tế. Hiểu được vai trò quan trọng của con người là nền tảng xây dựng tổ chức, UEED hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm, đào tạo và huấn luyện nhân sự. Đồng thời, sự phát triển kinh tế không thể riêng lẻ nếu không có sự hỗ trợ của các nghiên cứu chuyên sâu về thị trường để phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp. Vì thế, UEED đưa ra các giải pháp cho các doanh nghiệp trong việc tìm hiểu và khai phá tiềm năng của thị trường Việt Nam hiện nay.

Bồi dưỡng huấn luyện kiến thức cho Doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế

Các chuyên gia UEED huấn luyện, bồi dưỡng và đào tạo nâng cao kiến thức các lĩnh vực liên quan kinh tế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hợp tác và phát triển chiến lược kinh doanh toàn diện cho Doanh nghiệp

Hồ trợ doanh nghiệp và ứng dụng khoa học trong quản lý kinh tế trong việc đào tạo online, trực tuyến

Tư vấn cung ứng nguồn nhân lực, nhân tài cho Doanh nghiệp

Tư vấn hướng nghiệp nhân lực cho ngành kinh tế, định hướng chương trình hội nhập cho nhân sự theo nhu cầu của công dân toàn cầu hiện nay

Nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng kinh tế số cho Doanh nghiệp

Tổ chức các Hội thảo, diễn đàn khoa học trong lĩnh vực kinh tế. Ứng dụng giải pháp đầu tư phát triển kinh tế

Liên hệ với chúng tôi

028 2217 1797

Có bất kỳ câu hỏi nào? Hãy liên hệ chúng tôi

028 2217 1797

[email protected]

Tổng quan UEED

Liên hiệp Phát triển Kinh tế và Giáo dục (Union for Economic and Education Development), gọi tắt là UEED là một tổ chức trong lĩnh vực Kinh tế – giáo dục và Khoa học – công nghệ
Xem thêm

Lịch Khai Giảng

Lịch Khai giảng sẽ được cập nhật tại đây
Xem thêm

Khóa học sắp khai giảng

Ứng dụng Truyền thông công nghệ số trong xã hội 4.0 (dự kiến tháng 7.2022)
Xem thêm