Hội đồng Liên hiệp

Home Hội đồng Liên hiệp
Hội đồng Liên hiệp

Ban lãnh đạo

Đội ngũ lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm chuyên môn và tâm huyết trong việc hợp tác phát triển Giáo dục, Kinh tế, Khoa học và Công nghệ với UEED
Chủ tịch Hội đồng Liên hiệp
Phó Chủ tịch Thường trực
Phó Chủ tịch Khoa học và Công nghệ
Phó Chủ tịch Truyền thông & Marketing
Phó Chủ tịch Kinh tế
Phó Chủ tịch Đào tạo