Ban lãnh đạo

Home Ban lãnh đạo
Hội đồng Liên hiệp

Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo của Liên hiệp Phát triển Kinh tế và Giáo dục (UEED) là một đội ngũ có sự tự tin vững vàng trong việc điều hành và phát triển tổ chức. Với sự tập trung, dày dạn kinh nghiệm chuyên môn và tâm huyết trong việc hợp tác phát triển Giáo dục, Kinh tế, Khoa học và Công nghệ. 

Nguyễn Trọng Minh Khanh

Chủ tịch Hội đồng Liên hiệp

Nguyễn Tấn Huy

Phó Chủ tịch

Lê Thái Bình

Phó Chủ tịch

Nguyễn Xuân Dũng

Phó Chủ tịch