Giới thiệu

Trang chủ Giới thiệu
Giới thiệu

Liên hiệp Phát triển Kinh tế và Giáo dục

Liên hiệp Phát triển Kinh tế và Giáo dục (Union for Economic and Education Development), gọi tắt là UEED là một tổ chức hoạt động theo mô hình Khoa học - Công nghệ, triển khai ứng dụng thực tiễn, quản lý và hạch toán kinh tế độc lập với các nhiệm vụ như: Ứng dụng khoa học công nghệ vào kinh tế – giáo dục; hợp tác đào tạo các chuyên môn trong lĩnh vực Kinh tế – giáo dục và Khoa học – công nghệ; hợp tác quốc tế về lĩnh vực Kinh tế – giáo dục góp phần phát triển Kinh tế – xã hội.

Chức năng

UEED là nơi tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia và cán bộ có chuyên môn để thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, hợp tác đào tạo trong các lĩnh vực: kinh tế, giáo dục, khoa học, công nghệ, tin học, ngoại ngữ, v.v.. góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Nhiệm vụ

Nghiên cứu các đề tài khoa học và ứng dụng kết quả vào thực tiễn. Phát triển dịch vụ chuyển giao khoa học – công nghệ trong lĩnh vực kinh tế và giáo dục. Hợp tác phát triển đào tạo các lĩnh vực: kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục, v.v.. Hợp tác, liên doanh với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước nhằm chuyển nhượng, chuyển giao kết quả hoạt động khoa học, công nghệ, kinh tế và giáo dục theo nhiệm vụ, quyền hạn của Liên hiệp.

6149

Khách hàng

06

Viện - Học viện

07

Trung tâm đào tạo

2100

Dự án hoàn thành

Mạnh mẽ về tổ chức Đào tạo

Năng lực quản lý chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao và có kinh nghiệm thực tế, với lợi thế về kinh nghiệm tổ chức, các đề án Quốc gia. Trong những năm tới Liên hiệp Phát triển Kinh Tế và Giáo dục sẽ là một đơn vị mạnh về việc tổ chức đào tạo theo các dự án, đề án của Nhà nước, của các Bộ, ngành, địa phương và các Hiệp hội ngành nghề, của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Giáo dục
90%
Kinh tế
85%
Khoa học
80%
Công nghệ
70%
Kinh nghiệm phát triển

Tại sao chọn chúng tôi?

Liên hiệp UEED đã hợp tác rất hiệu quả với nhiều doanh nghiệp, đơn vị nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước và được các doanh nghiệp đánh giá cao.

Giáo dục

Hợp tác đào tạo từ các bậc trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học các ngành nghề, tạo nguồn lực lao động có chuyên môn cao.

Kinh tế

Nghiên cứu, khởi xướng mô hình và hợp tác phát triển kinh tế toàn diện.

+10 năm Kinh nghiệm

Kinh nghiệm của chúng tôi được tích lũy thông qua các dự án với đối tác và khách hàng trong các lĩnh vực:
  • Giáo dục
  • Kinh tế
  • Khoa học
  • Công nghệ

Khoa học

Đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ chuyên môn tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Công nghệ

Dẫn đầu xu thế trong các mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào quy trình đào tạo - sản xuất.