Giới thiệu

Home Giới thiệu
Giới thiệu

Liên hiệp Phát triển Kinh tế và Giáo dục

Liên hiệp Phát triển Kinh tế và Giáo dục (Union for Economic and Education Development), gọi tắt là UEED là đơn vị sự nghiệp trực thuộc sự quản lý của Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ Trẻ Việt Nam. Được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Chứng nhận Đăng ký Hoạt động Khoa học và Công nghệ.

Chức năng

UEED là nơi tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia và cán bộ có chuyên môn để thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, hợp tác đào tạo trong các lĩnh vực: kinh tế, giáo dục, khoa học, công nghệ,.. góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Nhiệm vụ

Để xác định vai trò của mình trong sự nghiệp giáo dục, phát triển khoa học, công nghệ, đội ngũ UEED luôn từng ngày dốc sức hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong:

  • Nghiên cứu và phát triển công nghệ trong lĩnh vực kinh tế và giáo dục; Nghiên cứu thăm dò thị trường trong các loại hình kinh tế; Nghiên cứu xây dựng và cung cấp luận chứng, cơ sở khoa học cho việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, công nghệ và giáo dục của các địa phương, vùng.
  • Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
  • Dịch vụ khoa học và công nghệ: Tổ chức chuyển giao các kết quả nghiên cứu vào đời sống và sản xuất; Tư vấn, thông tin, chuyển giao công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, hội chợ triển lãm, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực trên.
  • Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Liên hiệp.

9075+

Khách Hàng
institute

50+

Đơn Vị Đối Tác Đào Tạo

17+

Sách - Kỉ Yếu- Tạp Chí

135+

Dự Án Hoàn Thành

Mạnh mẽ về tổ chức Đào tạo

Năng lực quản lý chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao và có kinh nghiệm thực tế, với lợi thế về kinh nghiệm tổ chức, các đề án Quốc gia. Trong những năm tới Liên hiệp Phát triển Kinh Tế và Giáo dục sẽ là một đơn vị mạnh về việc tổ chức đào tạo theo các dự án, đề án của Nhà nước, của các Bộ, ngành, địa phương và các Hiệp hội ngành nghề, của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Giáo dục
90%
Kinh tế
65%
Khoa học
57%
Công nghệ
37%
Kinh nghiệm phát triển

Tại sao chọn chúng tôi?

Liên hiệp UEED đã hợp tác rất hiệu quả với nhiều doanh nghiệp, đơn vị nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước và được các doanh nghiệp đánh giá cao.

Giáo dục

Hợp tác đào tạo từ các bậc trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học các ngành nghề, tạo nguồn lực lao động có chuyên môn cao.

Kinh tế

Nghiên cứu, khởi xướng mô hình và hợp tác phát triển kinh tế toàn diện.

+10 năm Kinh nghiệm

Kinh nghiệm của chúng tôi được tích lũy thông qua các dự án với đối tác và khách hàng trong các lĩnh vực:
  • Giáo dục
  • Kinh tế
  • Khoa học
  • Công nghệ

Khoa học

Đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ chuyên môn tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Công nghệ

Dẫn đầu xu thế trong các mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào quy trình đào tạo - sản xuất.