Học viện Tư vấn và Chuyển giao Khoa học – Công nghệ

Home cơ cấu tổ chức Học viện Tư vấn và Chuyển giao Khoa học – Công nghệ

Phụ trách

Tạ Duy Nguyên

Điện thoại

(028) 22 17 17 97

Website

www.dichvukhoahoccongnghe.com

Tổng quan

Nhằm thúc đẩy quá trình tư vấn, chuyển giao khoa học, công nghệ cũng như đưa nền tảng công nghệ tiên tiến đến với cuộc sống, Học viện Tư vấn và Chuyển giao Khoa học – Công nghệ ra đời, trực thuộc Liên hiệp Phát triển Kinh tế và Giáo dục (UEED) là nơi chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình tư vấn sản phẩm liên quan đến Khoa học – Công nghệ ứng dụng cho doanh nghiệp, trường học, học viên, khách hàng và đối tác của UEED.

Đến với Học viện Tư vấn và Chuyển giao Khoa học – Công nghệ bạn sẽ hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của khoa học, công nghệ trong đời sống hiện đại. Thông qua quá trình tư vấn, các chuyên gia của học viện từng ngày đưa các ứng dụng Khoa học – Công nghệ đến gần hơn với xã hội, biến cuộc sống trở nên linh hoạt, tiện lợi và nhanh chóng

Chức năng

Đội ngũ của Học viện Tư vấn và Chuyển giao Khoa học – Công nghệ không dừng lại ở công tác tư vấn mà còn thực hiện chức năng đi sâu vào nghiên cứu và từng bước cải tiến khoa học, công nghệ, nâng tầm chuyển giao khoa học – công nghệ, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của xã hội:

  • Tư vấn sản phẩm liên quan đến khoa học, công nghệ.
  • Tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ vào trường học, doanh nghiệp, cuộc sống.
  • Tư vấn chuyển giao khoa học, công nghệ.