Hướng phát triển

Home Hướng phát triển
Giáo dục
Đào tạo đội ngũ tri thức trẻ cùng với kỹ năng thích ứng xu hướng hội nhập thế giới
Xem thêm
Kinh tế
Phát triển tư vấn các vấn đề chính sách Kinh tế để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp
Xem thêm
Khoa học
Phát triển các tổ chức khoa học trực thuộc theo hướng kết hợp nghiên cứu, triển khai ứng dụng và đào tạo về đa lĩnh vực
Xem thêm
Công nghệ
Chuyển giao công nghệ cùng với mục tiêu phát triển công nghiệp hóa - hiện đại hóa của đất nước
Xem thêm